Μη κατηγοριοποιημένο

პადელის რეგულაციები და წესები

საქართველოს პადელის ფედერაცია გეგმავს FIP  მიერ გამოცემულ რეგუალციების და წესების შესახებ ბროშურის ქართულ ენაზე ადაპტირებასა და ბეჭდვას

Back to top button